Het Kerspel
staat borg voor zorg!

Typecursus weer van start!

16-09-2018
Binnenkort gaan we weer starten met de typecursus voor de groepen 7 en 8.
In een serie van 29 lessen leren de kinderen met tien vingers typen. De 30e les is het examen. Wanneer de kinderen dit goed afleggen, krijgen ze een diploma van ticken.nl. Wekelijks lopen de kinderen drie lessen door. Het streven is om uiterlijk februari de lessen te hebben afgerond. De kinderen doorlopen de cursus thuis. Een half uur na schooltijd zijn de computers ook beschikbaar om de lessen te volgen. We wensen de deelnemers veel succes toe!