Het Kerspel
staat borg voor zorg!

Gr.5A Van Frenkie naar waardevol zijn

25-01-2019
De kinderen dachten na over wat hen en hun klasgenoten waardevol maakt.

Beste ouders,
Tijdens het lezen gaf ik een boekenbabbel over een krantenbericht. Dit krantenbericht ging over de waarde die Frenkie de Jong inmiddels bereikt heeft bij Ajax.
Vrij moeilijke stof voor de kinderen van groep 5, maar voor het grootste gedeelte van de kinderen niet minder betekenisvol.
Dit bracht me op het idee om het krantenbericht te koppelen aan het thema 'waardevol zijn'.
Een mooie manier om de betekenis van dit begrip van meerdere kanten te bekijken en daarmee dichter bij je persoontje te komen.
Samen bespraken we waardoor Frenkie zo waardevol is geworden. Je kunt waardevol zijn, omdat je zo goed kunt voetballen, maar je kunt om nog veel meer redenen 'waardevol zijn' .
We hebben besproken wie er voor de kinderen heel waardevol is. Vervolgens hebben we samen een woordweb gemaakt. Er kwamen hele mooie woorden naar boven als 'familie en vrienden', 'niet zonder kunnen', 'vertrouwen', 'huisdier', 'anderen helpen', 'iets waardoor je je niet verveeld', 'dankbaar', 'ergens van houden'.
Daarna hebben de kinderen een blad ingevuld over zichzelf met de vraag 'Waar ben ik goed in?'.
Een mooi stapje naar wat hen zelf waardevol maakt. Dit hebben we samen besproken.
'Ik ben eerlijk, ik ben te vertrouwen, ik troost mensen die verdrietig zijn, ik kan goed voetballen, ik ben een doorzetter, ik kan goed klimmen, ik ben lief' kwamen onder andere naar voren.
Vervolgens heb ik de kinderen gekoppeld aan een maatje. Juist maatjes die elkaar niet altijd opzoeken. Voor dit klasgenootje mochten ze een tekening maken, waarop ze de volgende zin afmaakten: 'Ik vind jou waardevol omdat...'. Dit wisten ze al even van tevoren, zodat ze goed over een antwoord na konden denken.
Vervolgens gingen ze allemaal aan de slag. De een vond het wat moeilijker als de ander. Ik liep zachtjes rond, om onopgemerkt hier en daar hulp te bieden.
Uiteindelijk hadden alle kinderen een heel betekenisvol kaartje voor de ander gemaakt.
Op het moment van uitdelen zag je allemaal stralende koppies. Blij met hun compliment. Een stukje gezien worden door een ander. Hoe waardevol is dat.