Het Kerspel
staat borg voor zorg!

Groepen 7, 7/8 en 8: Wat geloof jij eigenlijk???

02-12-2020
Vanaf de herfstvakantie zijn wij bezig met een project over de vijf wereldreligies.
In de klassen hebben we onderzoeksvragen bedacht met elkaar. Deze onderzoeksvragen hebben we in verschillende groepjes beantwoord.
Deze antwoorden zijn verwerkt in een Prezi.  Hoe dit werkt, hebben de kinderen geleerd in een workshop.
Deze week wordt er gepresenteerd m.b.v. de Prezi. In de laatste weken gaan we met de klas een website maken, hierin komt alle informatie te staan over de vijf wereldreligies. 
Deze website delen we ook nog met de ouders, met een huiswerkopdracht erbij.