Het Kerspel
staat borg voor zorg!

Continu rooster

07-12-2022

Continurooster

De MR heeft ingestemd met het invoeren van het continurooster per start schooljaar 2023/ 2024.

De MR heeft ook ingestemd met de invoering van het continurooster met het 5 gelijke dagen model.

Dit betekent voor groep 1-8 gelijke schooltijden. Iedere dag gaan de kinderen dezelfde tijden naar school.

De praktische invoering/ uitvoering zal nu verder worden uitgewerkt. Dit zal in overleg gaan met het team, de MR en partners in het gebouw. Over de exacte schooltijden vanaf schooljaar 2023/2024 wordt u later geïnformeerd.