Aanmelden

Wilt u uw kind op onze school aanmelden?

Onze school heeft een inschrijfformulier ontwikkeld waarmee wij een goed en duidelijk beeld van uw kind krijgen. Het formulier dient te worden ingevuld voor de aanmelding van uw kind. Het formulier is hier te vinden. 
U kunt ook een papieren versie van het formulier ophalen bij de directie.
Wanneer het formulier is ingevuld, kunt u deze bij de directie inleveren op onze school of kunt u het document inscannen en opsturen naar: directie@hetkerspel.nl