Stichting SKO De Streek

Bestuurlijke organisatie
De katholieke basisscholen van Stede Broec en Drechterland vallen onder het beheer van Stichting Katholiek Onderwijs De Streek.
SKO De Streek is verantwoordelijk voor het onderwijs op de negen katholieke basisscholen in de gemeenten Stede Broec en Drechterland. Bij SKO De Streek werken ongeveer 275 medewerkers in vaste dienst: leraren, onderwijsondersteunend personeel, intern begeleiders en leidinggevenden.

Contactgegevens:
bestuursdirectie@sko-destreek.nl
0228 - 517086
www.sko-destreek.nl

Bezoekadres: 
Dam 20a (1e etage)
1613 AL Grootebroek


Algemeen directeur
De algemeen directeur Ruud van Herp werkt op basis van het bestuurlijk mandaat. Hij legt daarover middels
managementrapportages verantwoording af aan het bestuur. Hij overlegt met de directies en draagt zorg voor het contact met de GMR. Daarnaast is hij bestuurslid van samenwerkingsverband De Westfriese Knoop waaraan de scholen van het SKO De Streek deelnemen.

Een bijzondere kijk vanuit de lucht op de 9 scholen van SKO De Streek. Vlieg met ons mee en kijk waar onze scholen voor staan. SKO De Streek, waar iedereen ertoe doet!